Коди Фен Форум България

Пълна версия: Изпращане на Log file-а на Kodi към разработчик
В момента виждате орязана версия на нашия форум. Вижте пълната версия с подходящо форматиране.
За да бъде установена причината за проблема ви, изпълнете следните стъпки:
  • Отворете Kodi
  • Вървете на последното меню Система > Настройки
  • Влезте пак в Система > Дебъгване
  • Активирайте Включи дебъг журнала и следващата опция също (Включи компонентно-специфичните записи в журнала)
  • Кликнете отдолу на - Посочете компоненти... и оттам изберете : libcURL, RTMP библиотеките (и други, ако бъдете инструктирани за това)
  • Натиснете бутона Добре и се върнете в началния екран на Kodi
  • Влезте в добавката/приставката/плъгина (където имате проблем) и повторете същите действия, които генерират грешката във вашия случай
  • Изпратете на разработчика на приставката генерирания Log file за да бъде анализиран, например чрез http://xbmclogs.com, http://pastebin.com или подобен сайт. Не е добра идея да го поставяте тук във форума (дори и в спойлер), защото лога може да съдържа чувствителна информация, като имена и пароли!
Къде да откриете Log file-а на Kodi:


Android: *първата папка варира, на отделните устройства (може да бъде data, sdcard или Android)!
data/sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/cache/temp/kodi.log
или
/sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp/kodi.log

iOS/ATV2:
/private/var/mobile/Library/Preferences/kodi.log

Linux:
$HOME/.kodi/temp/kodi.log

Mac OS X:
/Users/<username>/Library/Logs/kodi.log

Windows:
%APPDATA%\Kodi\kodi.log


Подробна информация (на английски език) от Kodi WiKi ще намерите ТУК и ТУК.